11. október, 2018Igehirdetések No comments

   Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak (a kérő imádságról):

   „Tegyük fel, hogy valamelyikteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.«

   Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.

   Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki?

   Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”

                                                                  Lukács Evangéliuma 11,5-13

   Lukács evangélista sajátos módon festi le a kérő ember helyzetét. A hívő ember életében mindent Istennek tulajdonít. Legégetőbb bajaira Tőle várja a segítséget. Az éjjel érkező kellemtlenkedő barát képe a kérő imádságra emlékeztet minket. Jézus egy olyan barátot hoz fel példaképnek, aki éjjnek idején kell felzavarja már alvó barátját. Ez a szemtelenségik terjedő rátartiság egyben bátorságot is rejt magában. Az a bizalom, hogy jó barátja bármikor a rendelkezésére tud állni, adja meg azt a bátorságot számára, hogy még alkalmatlan időpontban is merjen tőle kérni.

   A szükség nagyobb a kérés kellemtlenségeinél, ezért nincs idő a habozásra. Ilyen lelkülettel kellene forduljunk Istenhez, aki minden földi apaságnál jobban tudja gyermekeinek testi-lelki bajait. A bátor kérés a bizalom jele. A hívő ember bízik abban, hogy mennyei Atyja nem fogja elutasítani még a legkellemetlenebbnek tűnő pillanatokban sem. Istennek nincsenek fogadó órái, mindig rendelkezésünkre tud állni. A legfontosabb szempont, hogy vajon helyesen tudunk-e kérni? Isten nem hallgatja meg azokat a kéréseinket, amelyek nem egyeznek meg akaratával, illetve veszélyeztetik üdvösségünk biztonságát.

   Isten valóban a kérő ember mellett van, de nem mágikus módon teljesíti a kérését. Szükséges részünkről a tevékeny részvétel az események alakulásában. Mindennap velünk van és a legjobb megoldásokat sugallja számunkra. Felismerem-e Isten rám vonatkozó sugallatait? Vagy inkább a saját elképzeléseimet akarom Istenre erőltetni?

   Csak egy olyan Istenben tudunk teljesen megbízni, akiről mindig a jóságot feltételezzük. Ha gyermekkorunkban megmérgezték az istenképünket, akkor nehezen tudunk megnyílni Isten atyai szeretetének. Akkor csak büntető bíróként tudunk Rá tekinteni, illetve csalódásainkat az Ő számlájára írjuk.

                        T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…