6. december, 2018Igehirdetések No comments

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.

  Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.

   Mindaz pedig, aki hallgatja ugyan tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít a balga emberhez, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvöltött a szél és rázúdult a házra. Az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.”

                                                                          Máté Evangéliuma 7, 21.24-27

   Jézus a saját tanítását az izraeli Misnához hasonlítja, amelyet szájhagyomány által ismételtek és ezen az úton maradt fenn. Jézus szavai nemcsak egy egyszerű tanítást tartalmaznak, hanem az élet lényegére és a Lélek működésére hívják fel a figyelmünket. A szentírás szavai egy vészkijárati utasításhoz hasonlítanak, aki ezeket tanulmányozza és ezek szerint formálja életét az sok veszélytől megmenti életét. Jézus beszédében a palesztinai esős időszakokra utal, amelyek télen álltak be. Jézus tanítása szikla azok számára, akik gyakorlatba ültetik. Olyan szilárd viszonyítási pontot kapunk általa, amely úgródeszkaként szolgál a kihívásokkal teli életszakaszunkban. Iránytű, amely megmutatja az utat az üdvösséghez. Jegy a mennyországba.

   Egy amerikai gőzhajón vallásos röpiratokat osztogatott valaki az utasoknak. Az egyik utas feltűnő módon tépte szét az egyik röplapot, és az óceánba dobta. A szél azonban az egyik papírdarabkát visszafújta a zakójára. Idegesen próbálta levakarni a zakójára ragadt röpiratot, de mielőtt sikerült volna neki, felfigyelt a röpcédulán levő szóra: Isten, a másik felén pedig a következő szavakat olvashatta le: Örök élet. A röpcédulától sikerült megszabadulnia, de ez a két kifejezés nyugtalanul kísérte tovább.

   Ha ez a két kifejezés ilyen hatással volt egy ilyen érdektelennek tűnő embernek, akkor Jézus szavai biztosan mélyebbre hatolnának, ha hallgatná, vagy olvasná őket.

   Olyan szavakat olvashatunk Tőle, amelyek első olvasásra nagyon egyszerűeknek látszanak, de átelmélkedve őket, sokkal mélyebb értelmet nyernek. Millió ember életét változtatta meg Jézus szavainak az olvasása. Sokan jeligét választanak ki közülük, és próbálják egy napon át gyakorlatba ültetni őket. Jézus szavai csak akkor válnak sziklaszilárddá életünkben, ha megtartjuk és saját életünkre alkalmazzuk őket.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom