10. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz:

   „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya.”

                                                       János Evangéliuma 12, 24-26

   A földbe hullott gabonaszem hasonlata visszhangzik Szent Pál korintusiakhoz írt első levelében (1 Kor 36-42). Ebben a levélben a magot a feltámadt testhez hasonlítja. Jézus halála magába hordozta az élet lehetőségét, ha nem vállalta volna, akkor kevesen merítettek volna erőt a kereszt titkából. Jézus saját halálával legyőzte a mi halálunkat is. Nem maradt egyedül, mert az Atya mindig Vele van. A közösség Jézus halála után nem marad egyedül, hanem új jellegű kapcsolatba lépett az Atyával.

   Az élet elvesztése nem a legnagyobb tragédia számunkra, inkább az üdvösség elvesztése a legnagyobb baj. A tanítványság néha a biztos viszonyítási pontoknak az elvesztésével, és szenvedéssel jár. A Krisztusért vállalt élet megpróbáltatásokkal és különböző veszélyekkel jár. A felelősségtől való menekülés nem jelent megoldást. Az igazi megoldást a Jézussal való egység jelenti. Ez az egység nem zárja ki a szenvedéseket, az üldöztetéseket, de a dicsőséget sem.

   Jézus magát a tanítványokkal azonosítja. A tanítványok az ő művének a folytatói. Ezek mellett tanúskodni fog Jézus. A szinoptikusoknál az ítéletre vonatkozik a Fiú vallomása valaki mellett, vagy valaki ellen.

   Jézus nem ígért követőinek biztonságot, dicsőséget, hiszen ezekről Ő is lemondott. A tanítványság mindig kihívást jelent az egyén, de a közösség számára is. A tanítványok Jézus világító mécsesei, a föld sói, akik életük megjavításával végezhetik a legszebb evangélizációt a világban. Tertullianus a vértanúkat a keresztények magjának nevezte.

   Hogyan tudok életemmel Jézus mellett tanúskodni? Melyek azok a területek, ahol a fölbe hullott maghoz hasonlóan meg kell halnom, hogy lelkileg igazi termést hozhassak?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…