29. július, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben a zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.

   Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”

   Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?”

   Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”

                                                        János Evangéliuma 11, 19-27

   Betánia a meghitt baráti találkozásoknak a helye. Jézus gyakran vonult vissza barátainak a házába. Látogatásai során megtanította barátait a hit és az élet legfontosabb vonásaira. Mária figyelmes hallgatója volt Neki, míg Márta a házi munka gondjaival volt elfoglalva. Lázár mindig a háttérben mozgott, nem avatkozott bele nővéreinek a civakodásába.

   Lázár mondhatni egy kiegyensúlyozott ember volt, akinek a helyén volt a szíve és az esze. Jézus Lázár betegségének a hallatán nem siet a megmentésére, mert egy nagyobb csodának az előkészítését tervezi. Lázár halálával saját halálára is utal, hiszen az Ő órája még nem érkezett el.

   Barátainak a házát hatalmas tömeg veszi körül, talán arra vártak, hogy az utolsó pillanatban megjelenik a názáreti, akiről már sok csodát hallottak. Reményeik szertefoszlanak, amikor szeretett barátuk meghal. Jézus megjelenése szinte már kellemetlenkedésnek tűnik a fejlemények figyelembe vételével. A csodamester magára hagyta barátait. Lázárt nem gyógyította meg, hagyta meghalni. Megint Márta veszi át a szót. Márta hisz az eszkatológikus felámadásban, nem kételkedik abban, hogy majd Lázár fel fog támadni. Jézus azonban a feltámadást másképpen értelmezi. Számára a feltámadás nem egy végidőbeli esemény, hanem egy küszöbön álló történés. Magát a feltámadással azonosítja.

   Márta vallomása aktualizálja a feltámadás kérdését. Ugyanakkor Jézus értésére adja, hogy már hisz a feltámadás azonnali lehetőségében. A hit Márta számára nem egy lehetőség a sok közül, hanem a lét legfontosabb problémája. Ha testvérét újra szeretné látni, akkor nincs más lehetősége. Régi lehetőségei már elavultak, nem állták meg a helyüket.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…