A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: „Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: »Mindnyájan Isten tanítványai lesznek.« Mindaz, aki hallgat az Atyára, és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van.

   Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.”

                                                               János Evangéliuma 6, 44-51

   A zúgolódás az ószövetségben a hitetlenség jele volt. Jézus élet-kenyeréről szóló tanítását nem fogadják el, éppen úgy, mint Istentől való származását. Ebből a megfontolásból születik meg az a kép, hogy senki sem mehet az Atyához csak Jézus által. A hit titkát csak a Jézusba vetett bizalom által lehet elérni. Az etiópiai tiszt megtérése példakép erre. Jeruzsálemből ment hazafelé, amikor Fülöp apostollal találkozott. Nem értette Izajás próféta jövendölését, Fülöp apostol elmagyarázta neki, hogy Jézusról szól. Amikor megtudta nyomban kérte a keresztséget.

   Jézust nem tudták elfogadni, mert meg kellett volna változtassák az életüket. Amikor nem tudunk a hit követelményeinek eleget tenni, akkor a hit ellen fordulhatunk.

   Jézus párhuzamot von a pusztai manna és az égből alászállott kenyér között. Az első csak a testet táplálta, de nem tudott lelki erőt adni. A második áldozat és étel. Ez az áldozat élteti és táplálja az Egyházat. Nem elég csak hinni Jézusban, hanem részt kell venni áldozati lakomáján is. Ez törettetik meg, de húsvétkor felragyognak a Feltámadott sebhelyei. Élő áldozat és étel. Ez a kincs végigkíséri az Egyház életét. Boldoggá teszi azt, aki Vele táplálkozik, ugyanakkor örök életet ad neki.

  Jézus meghívása ma is érvényes. Azoknak szól, akik szomjaznak, akik éhesek, akik nem találják meg az élet értelmét. Aki eszi a testét és issza az Ő vérét, az már nem fog másra éhezni és szomjazni.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…