5. március, 2019Igehirdetések No comments

   A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak:

   „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”

   Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap; most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.

   Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők.”

                                              Márk Evangéliuma 10, 28-31

   A gazdag ifjú által elszalasztott lehetőség margójára Péter apostol emlékeztetni akarja a Mestert, hogy ők mindenről lemondtak. Első olvasásra Péter kérdése anyagiasságáról árulkodik. De a kérdés nem jogtalan, hiszen az apostolok mindent egy lapra tettek fel. Mindenükről lemondtak, csakhogy Jézust kövessék. Jézus életmódja, gondolkodása túl természetfölötti az emberi igényekhez képest. Péter valamilyen garanciát akar kapni a meghozott áldozatáért. Érdekes módon Jézus nem nevezi Pétert haszonelvűnek, vagy anyagiasnak, hanem az új közösség adta lehetőségeiről és a mennyei jutalmakról beszél. Jézus tanítványa nemcsak az eszkatonban remélhet jutalmazásra, hanem már a földön is. A legnagyobb jutalom a tanítvány számára a jézusi közösség, azoknak a társasága, akik hisznek Benne.

   Minket is gyakran a jutalom motivál. A gyermekek is gyakran azért törekednek jobb eredmények elérésére az iskolában, vagy a közösségben, hogy megkaphassák a megígért jutalmukat. Azonban egyoldalúságot jelentene részünkről, ha mindent a jutalom reményében tennénk. Kevés embert motivál a jó munka elvégzése. Pedig ugyanakkora örömöt rejt magában a jól végzett munka, mint az érte kapott jutalom. A haszonelvűség korában már kevesen tudják élvezettel csinálni azt, amivel megbízták őket. Amikor már csak a kereset a legfontosabb motivációja egy cégnek, akkor már a munkások is csak kötelességszerűen dolgoznak. A haszon hajhászása nem hagy sok helyet a kreativitásnak. Pedig a szeretetből vállalt munka, feladat sokszor könnyebben elvégezhető, mint az ímmel-ámmal végzett monton feladat.

   Az apostolok idővel jöttek rá arra, hogy a legnagyobb jutalom részükre Jézus jelenléte volt. Sokat rágódhatunk a feladataink elvégzése miatt, de csak akkor tudunk felszabadultan dolgozni, ha megtapasztaljuk Jézus jelenlétét. Nem hiába, hogy munkánk, feladataink elvégzésére gyakran a Szentlelket szoktuk kérni, mert ő meg tud ajándékozni az igazi munka sikerével és örömével.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…