7. március, 2019Igehirdetések No comments

   Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt a tanítványokhoz:

   „Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.”

   Majd így szólt mindnyájukhoz: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt.

   Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”

                                               Lukács Evangéliuma 9, 22-25

   Az elhívás történetekhez hasonlítva (Lk 5,1-11, Lk 5, 27-32) itt a kereszt áll a meghívás középppontjában. Jézus követése nemcsak bizonyos kiváltságokkal jár, hanem veszélyeket is tartogat a meghívottak számára. Jézus küldetése a szenvedésben csúcsosodik ki. A kereszt a tantványság elkerülhetetelen velejárója. Ez a kereszt azonban nem a mindennapi gondokat jelképezi, hanem Jézus elkötelezettségét az Atya és országa iránt, ebben részesülnek majd a tanítványok is. Pillanatnyilag érthetetlen az apostoloknak a kereszt valósága, mert még nem történt meg Jézus keresztrefeszítése. A lemondás, a kereszt Jézus melletti elkötelezettséget jelenti, amelyet a tanítványnak Isten országáért kell vállalnia. Itt válik érthetővé az a jézusi kijelentés: a tanítvány nem lehet nagyobb mesterénél (Mt 10, 24).

   Egy keleti legenda szerint Ben Szádok egy olyan ember volt, aki minden szépet igyekezett elrontani. Egy óázis szélén levő pálmafára egy nagy követ tett azzal a szándékkal, hogy az kiszáradjon. A pálmafa azonban még mélyebbre eresztette gyökereit, és hatalmas fává terebélyesedett. Később megköszönte Ben Szádoknak, hogy ez segítette őt a növekedésben és az életben maradásban. Nyomás alatt nő a pálma. Az arnayat a kohóban tisztítják meg a salaktól. Lelkünk a szenvedésben kezd el igazából ragyogni, Istenhez hasonlítani.

   A szerzetesektől származik az a mondás, hogy a közösségi élet a legnagyobb kereszt. Nem tudjuk, hogy kinek mi a legnagyobb keresztje, de minden közösségben ez megtalálható. A család, a munkahely, a barátok elég sok önmegtagadásra adhatnak alkalmat. Ugyanígy Jézus országa melletti elkötelezettség is sok szenvedésre adhat alkalmat. Egy evangéliumtól idegen környezetben a tanúságtétel nagy keresztet jelenthet. De ilyenkor nincs visszaút a tanítvány számára, mert a tanúságtétel kötelesség, ennek elkerülése hittagadást, Krisztus megtagadását jelentené.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom