27. február, 2019Igehirdetések No comments

   Egyszer János apostol ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: „Mester! Láttunk valakit, aki a nevedben ördögöt űzött ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem csatlakozott hozzánk.”

   Jézus azonban így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki! Aki az én nevemben csodát tesz, az egyhamar nem fog szidalmazni engem. Aki nincsen ellenünk, az velünk van.”

                                                 Márk Evangéliuma 9, 38-40

   Az ördögűzés hatalma sajátosan krisztusi. Az “én nevemben” kifejezés hídalja át a gyermekek befogadását és a Krisztus nevében működő örödgűzők elfogadását. Itt egyre jobban kifejezésre jut az a gondolat, hogy már Jézus nevének a kimondása is sok borsót tör a gonosz lelkek orra alá. Ezt a gondolatot részletesebben Szent Pál fejti ki a filippiekhez írt levelében: “Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban” (Fil 2, 9-10)

   Tévedés volna azonban azt gondolni, hogy Jézus neve mágikus módon működik. Elsősorban hitet feltételez, hiszen a gonosz lelkek is sokszor felfedik Jézus igazi kilétét, de attól még nem az üdvösséget szolgálják.

   A youcath, az ifjúsági katekizmus a következőket mondja el Isten nevével kapcsolatban: “Valakit a nevén szólítani a bizalom jele. Mivel Isten megmondta nevét, észrevétette magát, és megengedi, hogy ezen a néven szólítsuk. Isten a teljes igazság. Aki magát az igazságot szólítja nevén, de azt hazugság bizonyítására használja, súlyosan vétkezik.” (Ych.359) Isten nevének a használata azzal az előnnyel ját, hogy megszabadít minket a világ hatalmainak a szolgálatától. Valószínű ezt az idegen ördögűzőt is megszabadította Jézus neve a babonaságtól és az ősi hiedelmektől. Ugyanakkor nem rosszra használta fel ezt a tudását, hanem az isteni akarat alá rendelte. Ezzel méltónak mutatkozott arra, hogy Jézus nevét a gonosz hatalmának a megtörésére használja.

   Jézus neve minket is megszabadíthat a gonosz befolyásától, de nem mindegy, hogy ez a vallomás a hit aktusaként jelenik-e meg a mi személyes életünkben, vagy csak megszokásból ismételjük.

   Jézus ma sem rejtőzik el azok elől, akik őszinte szívvel keresik. Mindenkit tárt karokkal vár Isten fiainak az egybegyűjtött nyájában.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…