12. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Galileai útjuk során Jézus ezt mondta tanítványainak:

   „Az Emberfiát az emberek kezébe fogják adni. Megölik őt, de harmadnapra feltámad.” Erre a tanítványok igen elszomorodtak.

   Amikor Kafarnaumba érkeztek, az adószedők Péterhez fordultak, és megkérdezték: „A ti Mesteretek nem fizet templomadót?” – „De igen” – felelte. Amikor belépett a házba, Jézus megelőzte őt kérdésével: „Mit gondolsz, Simon, a földi királyok kitől szednek vámot vagy adót, fiaiktól vagy az idegenektől?” „Az idegenektől” – felelte Péter.

   Erre Jézus így szólt: „A fiak tehát mentesek. De hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a tóra, vess horgot, és az első halat, amelyik ráakad, húzd ki! Nyisd ki a száját: találsz benne egy pénzdarabot. Vedd ki és add oda nekik értem és érted!”

                                                             Máté Evangéliuma 17, 22-27

   A keresztény egyszerre két országnak az állampolgára. Az állampolgársággal nemcsak jogok, hanem kötelességek is járnak. Kafarnaum valószínű Jézus adóilletékes városa volt. Minden izraelita húsz éves korától kezdve egy dollárnak megfelelő összegnek az egyharmadát kellett a templomnak jutassa. A Templom lerombolása után ezt az illetéket a rómaiknak kellett befizetni.

   Jézus követőit bár császári méltóság és kiváltság illeti meg, eszerint nem kellene adót fizessenek, de hogy jó példát mutassanak a többieknek, ezért kifizették ezt az adót.

   A kérdést nem közvetlenül Jézusnak teszik fel, hanem Péternek. Péter azután közvetíti azt a Mesterének. Jézus igenlő válasza a korabeli keresztények gyakorlatára mutat rá. Hogy se a zsinagógai előljáróság, se a római hatalom előtt ne vádolhassák meg őket kötelességmulasztással, ezért kifizették ezt az adót.

   Mindezek ellenére Jézusnak egyedülálló státusa van. Ő a föld királyinál is nagyobb, ezért nem volna köteles adót fizetni. Jézus két csoportra osztja az emberiséget, a fiakra és az idegenekre. A fiak a császári udvar rokonságát jelképezik, akik adómentességet élveztek. Az idegenek az udvaron kívülieket jelenítik meg, akik adófizetésre voltak kötelezve. Jézus okfejtése teológiailag helyes, de a gyakorlatban nem állj meg a helyét. A kérdést Péternek tették fel, de Jézus fiúságának a jogosságát boncolgatja. Jézus, mint Isten Fia nem volna köteles a föld királyainak adózni, de mivel hatalma nem politikai eredtű, ezért nem tér ki a polgári kötelezettségek alól.

   A keresztények a fiúságra vannak meghíva, Jézus az Isten adóslevelét törölte önkéntes keresztáldozatával. Ezt a fajta szabadságot senki sem kérdőjelezheti meg. Istennel szembeni adónk már ki van fizetve előlegben. Isten nem idegeneket, szolgákat akar, hanem igazi fiakat.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…