19. március, 2019Igehirdetések No comments

   Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az ünnepek elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték.

   Három nap múlva találták meg a templomban. A tanítómesterek között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, módfelett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. Amikor szülei megpillantották, nagyon meglepődtek. Azután anyja így szólt hozzá: „Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk!” Jézus ezt felelte nekik: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ők azonban nem értették, hogy mit akar ezzel mondani.

   Akkor követte őket, lement velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik.

                                                                   Máté Evangéliuma 1, 16.18-21.24a

   Szent Józsefről keveset tudunk meg a Szentírásból. Az a néhány mondat, amely róla tudósít röviden összefoglalja legfontosabb tulajdonságait. Az első és talán a legfontosabb tulajdonsága az, hogy “igaz ember” volt. Nem tudta, hogy a Gyermek kitől származik. Nem akarta megszégyeníteni Máriát, ezért titokban akarta elküldeni. Abban a korban nagyon komolyan vették a jegyességet. A jegyespár még nem lakott együtt, de elfogadhatatlannak számított egy ismeretlen apától származó gyermek. A törvény megtiltotta, hogy egy házasságtörővel, vagy megerőszakolt személlyel házasságot köthessenek. József bizalmasan kezelte az eseményeket. A törvény szerint Máriát meg kellett volna kövezzék. Ha Józsefet a büszkeség és a bosszúvágy irányította volna, akkor megölette volna jegyesét. Az isteni kinyilatkoztatás nyomán elvállalja az apaságot. Nem érti Isten tervét, de elfogadja. Szent József az isteni terv elfogadásának is a példaképe. Egy percig sem kételkedik Isten tervében.

   A pátriárkához hasonlóan a hit példaképe. Nem a saját feje után rendezi be életét, hanem mindig hallgat az isteni tervre. Önző törekvéseit feladja, hogy teljesen az isteni gondviselésre bízza életét. Az igazi jó szülők nem azok, akik teljesítik gyermekeinknek a szeszélyeit, hanem azok, akik hisznek Istenben. Családjukért imádkoznak és dolgoznak. Istent helyezik kapcsolataik első helyére. Istent behívják családi és magánéletükbe. Apai tekintélye Istentől származik, nem kényszerrel vívta ki, hanem egyenességével, becsületességével, hitével.

   Életében megvolt az egyensúly az ima és a munka között. A kettőt nem cserélte fel egymással, illetve nem esett túlzásokba. Nem elégedetlenkedett munkája és körülményei miatt. Az ácsmesterséget nem nézte le, hanem egy nagyobb jónak az elérésére használta fel. A munkanélküliség korszakában arra hívja fel a figyelmünket, hogy nincs különbség a munkák között, ha a szeretet vezérel bennünket. Nem a kereset a legfontosabb, hanem a munka öröme és az élet megszentelése.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…