1. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás.

   Értitek-e mindezt?”

   „Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.”

   Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét.

                                                                                Máté Evangéliuma 13 ,47-53

   Ez a különleges nap fordulatot hozott Jézus életében. A sokaság, amely az írástudókkal együtt elítélte magában Jézust, most tömegesen vonul feléje. A hálóról szóló példabeszéd is arra a kérdésre keresi a választ, miért van a világban a rossz. Jézus a halászok világából veszi a példát, gyakran láthatta őket halászat közben, amikor a hálóban nem a legjobb minőségű halak kerültek bele, mégsem keseredtek el. A tanítvány is ehhez hasonlóan kell viselkedjen a sikertelenségekben. A halász-apostolokat is ezek közül választotta ki. Isten országának a tejesztését csak türelmesen, csendben lehet művelni. Az Egyház a bárkával azonosította magát. Jézus tekintélyét fejezi ki, hogy ülve tanít. A sokaság szinte issza a szavait.

   A példabeszéd arra is fel akarja hívni a figyelmünket, hogy nem könnyű Jézus tanítványának lenni, mert nem minden fogás jár sikerrel. Senkinek sem garantálhatja az emberhalászás sikerét. Inkább egy olyan folyamatnak tekinti, amely lépésről lépésre hatja át az embereket. Példabeszédeiben olyan helyzeteket teremt, amelyek a való világban valószínűtlenek (a só ízetlenné vélik, a mennyegző meghívottjai nem jelennek meg stb). Ezekkel a hasonlatokkal egy másfajta valóságot szeretne kifejezni.

   Az Egyház ennek a példabeszédnek a keltezésekor mindenütt érvényre jutott, de a hitetlenség egy olyan tüske volt, amely megsebezte a hívők lelkét. A példabeszéd polemikussá változik, hiszen ki akarja emelni a megtérés fontosságát és kilátásba helyezi a következményeket.

   Az Egyház ma is bátran végzi feladatát, miközben sokan lemaradnak az Ige hallgatásáról és a szentáldozásról. Ennek az okait a végtelenségik boncolgathajuk, de nem változtat azon a tényen, hogy Isten a gyengéken keresztül is meg tudja mutatni a világnak az Ő szándékát.

 

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…