11. május, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt, tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?”

   Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni.

   Aztán így folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.”

   Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele.

   Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

                                                         János Evangéliuma 6, 60-69

   Jézus eukarisztikus beszéde nemcsak a hallgatóságot, hanem a tanítványokat is kimozdította a nyugalmi állapotából. Elérkezett az a döntő pillanat, amikor világos lesz, hogy kik azok, akik Jézust elfogadják tanításával együtt, és kik azok, akik elhatárolódnak Tőle. Senkinek sem hízeleg, senkinek sem könyörög, hogy maradjon Vele. Jézus tanítása az élet kenyeréről annyira szorosan hozzátartozik belső életéhez, hogy nem tűr el semmilyen ellenvetést, meg nem értést. Az első századokban és főleg a monasztikus rendek kialakulásakor az Egyház misztagógikus beállítottságú volt. Ez azt jelenti, hogy bevezetett Isten titkába és az emberek titkába. Ez a fajta lelkiség sokkal közelebb vezetné az embereket Istenhez és az Egyházhoz.

   Jézus bár elhatárolódik azoktól, akik nem fogadják el Őt, de nem haragszik rájuk. Most a tanítványokon van a sor, hogy kimondják a saját válaszukat Krisztus követése mellett, vagy ellen.

   Nagyon szép Péternek a válasza. Értésünkre adja, hogy Jézuson kívül nincs más elfogadható választás. Olyan lelki hatalomnak és isteni bölcsességnek van a birtokába, amelyet eddig senki nem tudott megszerezni és birtokolni. Ostobaság lenne ezt a lelki forrást végleg elutasítani. Talán egyszer számunkra is elérkezik az a döntő pillanat, amikor ki kell fejezzük tényleges álláspontunkat Jézussal szemben. Vajon hogyan készülünk erre a döntésre? Jól meggondoltuk-e azt, hogy ezen kívül milyen más alapvető döntést hozhatunk? Ki tudja életével, példájával felülmúlni Jézus életpéldáját? Ki tud eligazítani bennünket ebben a relativista életszemléleltű világban?

   Aki megértette Jézus belső életét, annak nincs más lehetősége. Nélküle valóban gyenge és erőtlen a keresztény, sőt nincs igazi kereszténység. Karl Rahner prófétikusan jelentette ki: a jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem lesz keresztény.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…