31. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:

   Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki öt talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, és másik ötöt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki kettőt kapott, másik kettőt szerzett. Az pedig, aki csak egyet kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét.

   Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott: hozott másik ötöt is, és így szólt: „Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt: „Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta.” Az úr így válaszolt: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!”

   Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott. Így szólt: „Uram! Tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aratsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tied, visszaadom neked!” Válaszul az úr ezt mondta neki: „Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék: és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!”

                                                                                           Máté Evangéliuma 25, 14-30

   A talentumokról szóló példabeszéd hasonlít a minákról szóló példabeszédhez. A szolgákról szóló példabeszédhez hasonlóan egy gazdag embert állít szolgáival szemben. Azt mi is el kell ismerjük, hogy a gazda egy kedvezőtlenebb módszert használ fel vagyonának a kamatoztatására. A talentumok szétosztásával kockáztatja a vagyona biztonságát, ugyanakkor a szolgákat nemcsak egyszerű munkatársainak, hanem partnereinek tekinti. Modern változat szerint egy jól menő cégnek a részvényeseiről volna szó, mindegyik a részvényének megfelelően rendelkezik a kereset arányos elosztásával. A gazda szigorúsága és kérlelhetetlen természete mindegyik szolgája előtt ismeretes. Az öt talentummal és a két talentummal rendelkező partnerek megduplázzák a kapott talentumokat. Ehhez ügyességre és szorgalomra van szükségük. Nem tudják szem elől veszíteni gazdájuk következetlen viselkedését, ezért mindent megtesznek azért, hogy minél jobban kamatoztassák a kölcsönbe kapott vagyonukat.

   Az ostoba szolga azonban pánikba esik, és rosszat feltételez gazdájáról, ezért nem mer kockáztatni. Inkább elássa a talentumokat.

   Keresztény szempontból azokról a kegyelmekről van szó, amelyeket Istentől kapunk ajándékba. Isten azért adja ezeket, hogy gondoskodhasson személyes fejlődésünkről. A tétleneség, a kegyelmek megtartása a példázat szerint bűnnek számít. Szent Pál korintusiakhoz írt levelében azokról a lelki adományokról beszél, amelyet az Úrtól kapunk kölcsönbe. Ezeket azért kapjuk, hogy használjunk velük, és nem azért, hogy magunknak megtartsuk, vagy elherdáljuk őket. (1 Kor 12, 4-11)

   Szükséges, hogy a hívek tevékenyen hozzájáruljanak Isten országának az építésében. Isten igényes gazda: ott is arat, ahol nem vetett. A példabeszéd elkötelezettségre akarja serkenteni az embereket, és fel szeretné számolni az odaadással ellentétes elemeket. A jutalom és a büntetés felülmúlják a világban szoksásos elismerést, vagy büntetést: földöntúli állapotra utalnak. Én milyen intézője vagyok Isten rámbízott talentumainak? Minden erőmet latba vetem, hogy ezeket kamatoztassam, vagy inkább a félelemre hallgatok, és lefagyasztott életet élek?

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom