16. június, 2019Igehirdetések No comments

   Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:

   „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.

   Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.

   Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”

                                                 János Evangéliuma 16,12-15

   Jézus úgy beszél a Vigasztalóról, mint aki elvezeti a tanítványokat a teljes igazságra, ez az igazság azonban nem mondhat ellent az evangélium hitével. A Vigasztaló nemcsak a mostani dolgokban fog eligazítást adni, hanem a végidők titkaira is fényt derít.

   Az Egyház a nicea-konstantinápolyi hitvallás óta úgy beszél Istenről, mint aki egy, de három személyű. Az idők folyamán sok tévedés keletkezett a szentháromság egymáshoz való viszonyának a meghatározása miatt. Egyesek az istenségekről beszéltek, mások hierarchiáról. Mindezek a feltételezések azonban nem állták meg a helyüket. Az egyházatyák és a pápák határozataiból világosan kiderül, hogy egy Istenben három személy van vegyítetlenül és osztatlanul. Nincs köztük alárendeltség, nincs három lényegük. Sabellius az Atyát és a Fiút egyformának tekintette. Markion szembeállított az ószövetség demiurgoszát az újszövetség szerető Atyjával. Jézus számára nem Messiás, hanem az Atya fantomszerű megjelenése volt. Ezzel ellentétben a Fiú valósásos Isten és valóságos ember. Mások a megtestestült Igét tévesen a teremtmények közé sorolják. A hitvallások egyöntetűen kimondják Jézusról, hogy született, de nem teremtmény.

   Számunkra a Szentháromság felfoghatatlan titok. Jézusnak köszönhetjük, hogy rávilágított szentháromságos életére. Mindannyian erre kapunk meghívást a keresztény életünk kezdetén. Ezt nem tanulni, hanem gyakorolni kell. Nem elég, hogy hiszem a szentháromság létezését, de életemben ez a hit nem nyilvánul meg. Az első keresztények szentháromságos életet éltek, egy volt szívük és mindenük. Ettől ma nagyon sok keresztény távol áll. Valószínű a szentháromságba vetett hit és a szentháromság együttlétének mintája hiányzik a mai keresztények életéből.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…