12. február, 2017Publicisztika No comments

Elmélkedés

   ,,Áldottak az anyák, akik vérük árán gyermeket szülnek és nevelnek. Áldottak az édesapák, akik Isten szándéka szerint hűséggel vállalják a verejtékes munkát és a gondokat családjukért” (Házasság, család – Márton Áron hagyatéka 1., 123)

Csaladias

   ,,Megvetni, megtagadni az életfakasztását, vagy megöklni az anyaméhben csírázó életet, annyit jelent: hajlamosak vagyunk arra, hogy megvessük, megtagadjuk, megsemmisítsük a felnőttek életét is. Amilyen érvekkel próbáljuk igazolni a nemkívánatosnak ítélt gyermek megölését, ugyanazokra az érvekre hivatkoznak a különböző diszkriminációk elméleteinek megfogalmazói és politikusai. Ugyanazokkal az érvekkel próbálják igazolni fajok, népek kiirtását, haláltáborok létesítését, öregek, betegek, szellemi és tesri rokkantak, nyelvi, ideológiai, vallási csoportok gyökeres kiküszöbölését.” (Karácsony – Márton Áron hagyatéka 7., 170)

   ,,Az ítélet napján megszületett gyermekek felvonulnak Isten elé, hogy áldást kérjenek édesanyjukra, aki Isten szándékai szerint vállalta, vére árán megszülte, sok testi és lelki törődéssel gondozta őket, és áldást édesapjukra, aki férfias kötelességtudattal, verejtékes munkával, sok lemondással és fáradtsággal dolgozottnépes családjáért, teremtette elő a mindennapi kenyeret és emberré nevelte őket.” (Házasság, család – Márton Áron hagyatéka 1., 124)

Válaszos ima

     Istenünk, aki egymásnak teremtetted a férfit és a nőt, mert jó nekik a közösség, add, hogy minden fiú és lány felismerje élethivatását, és a házasságra hivatottak megtalálják életük párját! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Atyánk, aki a férfira és a nőre bíztad az emberi élet továbbadását, neveld ifjainkat felelős apaságra és anyaságra! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Jézus Krisztus, aki családban tanultál szeretetet, munkát, egymásról való gondoskodást, áldd meg a családokat egymás iránti szeretettel! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Urunk, add, hogy olyan szeretetet tanuljunk egymástól, amely gondoskodásra és munkára vezet a ránk bízottakért! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Jézus Krisztus, aki beleszülettél egy nemzetbe, s annak üdvéért aggódtál, érte dolgoztál, neveld belénk a nemzetünk iránti szeretetet, amellyel felelősséget és munkát vállalunk népünkért! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Urunk, aki először népedet szeretted, és az a szeretet az idegenek felé is odafordított, add úgy szeretnünk egymást, hogy jóakarat és segítőkészség vezessen minden nemzetet és minden segítségre szoruló ember iránt! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Jézus, aki engedelmes voltál, vezess igaz bánatra minden család elleni bűnünk fölött, s adj erőt, hogy életünk hátralevő részében kijavíthassuk rossz tetteink következményeit! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Kérjük, hogy Áron püspökünk velünk imádkozzék nemzertünk jövőjéért és gyermekáldásért népünk körében! – Kérünk téged, hallgass meg minket! 

Könyörgés

   Istenünk, te vagy a szeretet, mi pedig a te képedre és hasonlatosságodra alkotott, általad nagyon szeretett, és ezáltal szeretetre képes emberek. Kérünk, segíts megtanulni, hogy a szeretet tettekben, másokért végzett cselekvésben nyilvánul meg. Add, hogy ilyen tettek által teljesedjék ki arcunkon a te képed és hasonlatosságod. Ámen.

Forrás: Imádkozzunk Áron püspökkel! – Verbum – Kolozsvár 2016.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…