13. február, 2017Publicisztika No comments

Imádkozzunk az iskolás gyermekekért, hogy nevelésük testi, szellemi, lelki kiteljesülésüket szolgálja!

Zomorra-Daniel-apostoli-kormanyzo-es-Marton-Aron-a-beiktatas-elott

Elmélkedés

   ,,Nem véletlen, hogy Erdélyben a templom mellett szinte mindenütt ott van a hitvallásos iskola. Valahányszor népünknek újra kellett kezdenie az életet – és hányszor ismétlődött ez a történelem során! –, az új alapvetéshez a templomban gyűjtött erőt, az újraépítést pedig mindig az iskolában kezdte meg, és az iskola által hajtotta végre. Iskoláit ezért építette és tartotta fenn súlyos áldozatok árán; ezért építette újra minden dúlás után; ezért követelte ki a mindenkori törvényhozó hatalomtól azok jogainak tiszteletben tartását; s ezért védte azokat a támadó törekvésekkel szemben körömszakadtáig. Úgy látta és tapasztalta, hogy életének legidőttállóbb erőssége a templom mellett az iskola.” (Márton Áron írásai és beszédei, 1 kötet, szerk, Dr. Marton József, Nemes István, Gyulafehérvár, 1996, 112)

   A harcos ateista időkben és a nemzeti türelmetlenség eredményeképpen egyházi iskoláinkat 1948-ban szétverték, s azok működését az 1990-es változások után sem engedélyezték, valamint a tanulmányi alapok visszaszolgáltatását is mellőzték. Évszázadok szellemi, kulturális, lelki kincsei semmisültek meg s a maradék szellemi-lelki akarás, lelket kimerítő erőfeszítés vajmi kevés eredményt hozott.

Válaszos ima

   Jézus Krisztus, aki olyan nemzetbe születtél, amelynek minden férfi tagja írt és olvasott, s anyanyelvén, a szent könyveken nevelődött, tekints a gyermekekre, s adj nekik alkalmas tanítókat és nevelőket, akik összhangzatosan formálják a rájuk bízottak szellemi-lelki életét! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Támassz, Urunk, elkötelezett vezetőket népünk élére, akik tehetséggel és eséllyel sikerre viszik a szellemi-lelki nevelés biztosításához alkalmas törvényhozást! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Urunk, te mesterséget tanultál Szent Józseftől, így felnőttként munkáddal tudtad biztosítani a mindennapi kenyeret. Segítsd iskoláinkat, hogy szakmai ismereteket nyújtva, az életben való érvényesülésre készítsék a tanuló ifjúságot! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Imádkozunk a tanárokért és hitoktatókért, hogy nyerjenek tőled erős lelket a munkára. Adj nekik, Urunk, meggyőződéses kitartást, hogy megláthassák a felnövekvő fiatalokban munkájuk eredményét! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   A felmerülő nehézségek, kudarcok ellenére éljen a nevelőkben szent életű Áron püspökünk derűs, jobb jövőbe vetett reménye! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Tudatosítsd, Urunk, nevelők lelkében, hogy az igazságot tanító emberek ragyogni fognak országodban, miként a csillagok! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Urunk, aki gondoskodtál özvegy édesanyádról, taníts szüleink megbecsülésére, hogy szükségükben támaszuk lehessünk! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

   Segíts, Urunk, hogy Áron püspökünk nevelői páldáját méltó módon kövessük! – Kérünk téged, hallgass meg minket!

Könyörgés
Jézus Krisztus, te megparancsoltad apostolaidnak, hogy engedjék hozzád a gyermekeket, mert ,,ilyeneké a mennyek országa” (Mt 19,14). Figyelmeztettél is: ,,ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3). Kérünk, add megértenünk, hogy legfontosabb erényeink egyike, ha mennyei Atyánkban bízunk, rá hagyatkozunk, és szeretetből az ő akaratát tesszük. Így, először Isten országát és annak igazságát keresve, ígéreted szerint a többi is megadatik nekünk. Ámen.

Forrás: Imádkozzunk Áron püspökkel! – Verbum – Kolozsvár 2016.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…