6. augusztus, 2019Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit.

   Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.

   Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.

                                                           Lukács Evangéliuma 9, 28b-36

 Urunk színeváltozásának ünnepe egy fordulópontot jelent az emberiség életében. Előtte megismerhettük a gyermekségtörténeten keresztül Krisztus emberségét, és nyilvános működésének kezdetét. Jézus úgy látta jónak, hogy belső körének feltárja istenségét, életének belső titkát, nem mintha nem mutatta volna meg előtte csodái által. A jelenet drámai módon kezdődik, Jézus félrehívja apostolait egy kis elcsendesedésre. Az apostolok már meg voltak szokva ehhez hasonló meghitt pillanatokkal. A különbséget Jézus arcának az átváltozása jelentette. Előtte csak istenségének bizonyos vonásaival találkoztak, most pedig feltárja előttük isteni természetét. A hangulat a Jordán folyónál történt teofániához hasonlít. Itt azonban két férfi beszélget Jézussal. Az apostolok a történés elején még nem sejtik, hogy mi fog történni. Valószínű egyedül hagyták mesterüket, aki gyakran vonult félre, hogy az Atyával társalogjon. Mózes és Illés az ószövetség két fontos részét jelenítik meg. Azt is mondhatnánk, hogy az ószövetség törvénye és prófétája az újszövetség szeretet-parancsolatával találkozik. Jézus új alapokra helyezi az Istennel való kapcsolatunkat. Általa biztosabb utunk van az Atyához.

   A három apostol most valamit megsejt Jézus jövendő dicsőségéből. Mi is hasonlóképpen megsejtünk valamit Istenről, amikor másoktól szeretetet kapunk. Isten jelenlétéről tanúskodik minden olyan váratlan segítség, amelyet váratlanul másoktól kapunk. Istenről sejtünk meg valamit, amikor visszatekintünk a múltunkra és megértjük, hogy az események nem véletlenszerűen értek bennünket, hanem Isten gondviselése nyilvánult meg rajtuk.

   Istenből sejtünk meg valamit, amikor a természet csodáit látjuk, és a szentmisében Krisztus testével táplálkozunk. Isten szavai, amelyek Jézus megkeresztelkedésekor és színeváltozáskor hangzottak el, nekünk is szólnak. Minket is gyermekeivé fogadott, ez a legnagyobb ajándék, amelyet előlegbe kaptunk, amelyet nem érdemeltünk ki, amelyért semmit sem kellett bizonyítanunk.

   Jézus színeváltozásának időszerű üzenete, hogy a látszaton túl van egy mélyebb valóság: Isten gondviselő jelenléte.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…