Inkább a hitből élek.
                                  – Lisieux-i Kis Szent Teréz

   Igazán tisztaszívűek azok, akik a földieket megvetik, az égieket keresik és nem szűnnek meg tiszta szívvel és lélekkel imádni és szemlélni az Urat, az élő és igaz Istent.
                                 – Assisi Szent Ferenc

    A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás.
                                – Szent István király

   Köszönjük mindazoknak, akik Istenbe vetett hittel és bizalommal egyénileg vagy családjukkal, esetleg lelkiatyjukkal és közösségükkel imájukkal bekapcsolódtak legalább egyszer (de ha többször az annál jobb) a családos imalánc eddigi 409 hetébe, vagy akár annak egy fohászába. Buzdítjuk önöket, hogy próbáljanak továbbra is időt szakítani az imára. Minden hittel mondott ima eljut a Mindenhatóhoz. Ő mielőtt kimondanánk tudja mire van szükségünk. Kérjük, adja meg nekünk kegyelme által, hogy felismerjük Őt mindennapjainkban, ráismerjünk az Ő kéréseire, amit sajátosan személyreszabottan kér tőlünk! Isten áldása kísérje mindenki imáját, fohászát, munkáját, családját és egyházközségét! A soron következő a Világosság rózsafüzér. Hálát adunk Istennek minden egyes jóindulatú, imádkozó személyért, aki a jóra törekszik és lelki közösségben van velünk a Családos imalánc 410. hetének imáiban.

HÉTFŐ: Világosság R.f. 1. Tizede.
   A Bölcsességnek nincs eredete, marad, mint volt és így lesz mindörökre. Sőt, inkább nincs benne sem múlt, sem jövő, csupán a jelen létezés, mivel örök.
                                – Szent Ágoston –

Imaszándék: Add, Urunk, hogy bölcsen gondolkozzunk a pillanatokról, mert ez alapozza meg a jövőt!

KEDD: Világosság R.f. 2. Tizede.
Döntsd el nálam mindig a kezdetet, határozd meg előrehaladásom irányát, és biztosítsd a vég sikeres és eredményes kimenetelét!
                                – Aquinói Szent Tamás –

SZERDA: Világosság R.f. 3. Tizede.
Mindenek előtt arra törekedj, hogy életeddel és erkölcsi magatartásoddal mutass jó példát, nehogy azt lássák az emberek, hogy te mást mondasz mint, amit cselekszel, mert akkor szavaidon gúnyolódva majd ide-oda csóválják fejüket.
                              – Borromeo Szent Károly –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a Te tetszésedet keressük, ne az emberekét!

CSÜTÖRTÖK: Világosság R.f. 4. Tizede.
Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben, egymás és mindenki iránt, mint ahogy mi is szeretünk titeket.
                            – Szent Pál apostol –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy a szeretetet, amit másoktól kapunk hasznájuk fel arra, hogy mi is másokat feltöltünk!

PÉNTEK: Világosság R.f. 5. Tizede.
Mindig azt mondanám, hogy ha benne többszörösen merül föl mindig ugyanaz a jó sugallat, sohase mondjon le félelemből annak végrehajtásáról. Ha önzetlenül és kizárólag Istenért teszi, sohse féljen attól, hogy rosszul sikerül. Elég hatalmas Ő bárminek végbevitelére. Áldott legyen mindörökké!
                               – Avilai Szent Teréz –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy felismerjük sugallataidat és aszerint cselekedjünk!

SZOMBAT: Világosság R.f. 1. Tizede.
A hívők élő közösségében megtapasztaljuk Isten szeretetét, észrevesszük, és azt is megtanuljuk, hogy jelenlétét mindennapjainkban fölismerjük.
                              – XVI. Benedek emeritus pápa –
Imaszándék: Add, Urunk, hogy közösségeinkben törődjünk egymással!

VASÁRNAP: Világosság R.f. 2. Tizede.
   Fontold meg, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak, s ha te nem viselsz magadra gondot, akkor sokkal bizonyosabb a kárhozatod, mint az üdvösséged, tekintve, hogy az örök élet útja annyira szűk.
                             – Keresztes Szent János –
Imaszándék: Add, Uram, hogy törekedjünk a szűk úton halani

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…