10. június, 2019Igehirdetések No comments

   Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna.

   Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.

                                            János Evangéliuma 19, 25-27

   A tavaly február 11-én írták alá Robert Sarah bíboros és Arthur Roch érsek azt a dokumentumot, amely meghirdette Mária, az Egyház Anyja új ünnepünket. Ez a dokumentum a Boldogságos Szűz anyja spirituális anyaságát szorgalmazza. Németországban, az augsburgi Sankt Peter am Perlach templomban található egy olyan festmény, amelyen Szűz Mária kioldja a csomókat egy hosszú, fehér szalagon. Ennek a képnek a jelentése, hogy a lehetetlen, elcsomósodott, az össze-vissza kuszált helyzeteket Mária képes helyrehozni, elsimítani. Mária csomóoldó tisztelétnek a történelmi hátterében egy Langmantel család története áll. Az augsburgi Szent Péter templom papja rendelte Szűzanya iránt érzett hálájából ezt a képet, mert Mária meghallgatta a kérését. Nagyszülei súlyos házassági válságon mentek keresztül, de a Szűzanya megmenetette a házasságukat.

    Ez a fajta Mária-tisztelet szépen feltárja Mária hatékony közbenjáró szerepét. Jézus keresztrefeszítése után az Egyház megkapta Máriát. Ő az első tanítvány, aki engedelmes volt Istennek. Lelki anyja nemcsak az apostoloknak, vagy apostoltanítványoknak, hanem minden krisztushívőnek. A lorettói litániában Szent II. János Pál pápa kérésére iktatták be a Mária, az Egyház Anyja invokációt. Az ünnepet meghirdető dekrétum arra hívja fel a figyelmünket, hogy a krisztusi élet fejlődését három misztériumhoz lehet kapcsolni: a kereszthez, az Oltáriszentséghez és a Szűzanyához.

   János evangéliuma az Egyház születését nagypéntekkel kapcsolja össze. Jézus a kereszten felajánlja édesanyját az Egyháznak, halátusája után kileheli a Lelket a világra és az Egyházra.

   János apostol a legdrágább kincset fogadta be, amikor Máriát magához vette. Példája minket is arra serkent, hogy fogadjuk be életünkbe, családunkba Jézus édesanyját, aki mindannyiunk közös édesanyja lett.

Ft. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…