A család is, miként az egyház, az evangelizáció területe, amelyben az evangéliumot továbbadják, és ahonnét az evangélium szétsugárzik. Ahol egy család tisztában van ezzel a küldetésével, minden tagja befogadja az evangéliumot és tovább is adja. A szülők az evangéliumot nemcsak átadják gyermekeiknek, de tőlük vissza is kapják, amikor látják, hogy élik azt. Az ilyen család sok más családra és egész környezetére kisugározza az evangéliumot.

                                               – VI. Pál pápa Evangélium hirdetése kezdetű apostoli buzdítása

A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Adj, Urunk, emberséget a világi vezetők szívébe, hogy döntéseik és határozataik az erkölcsösség határain belül keletkezzenek és ne az önzést szolgálják!
2. Add, Urunk, hogy az abortusz erkölcstelensége ne öltözzön a törvényesség palástjába! Add, hogy a megfogant életet, amit ránk bízol szeretettel fogadjuk és vigyázzunk rá míg a törékeny kisember felnőtté nem cseperedik!
3. Add, Urunk, hogy ne dobjuk el a testi és lelki ajándékokat, amiket Tőled kapunk, még akkor sem, ha azok keresztnek tűnnek az életünkben! Adj erőt keresztjeink hordozásához!
4. Adj, Urunk, fiataljainknak erkölcsös, tiszta lelkületet, hogy ne a torz társadalmi normákat kövessék, hanem életvitelükben a keresztényi tisztaságot tartsák szem előtt!
5. Add, Urunk, áldásodat jószándékainkra!

Keresés a honlapon…