Igyekeznünk kell elkerülni a kísértéseket; de ha Isten akarja és megengedi, hogy kísértéseink legyenek a hit, tisztaság és más erény ellen, nem kell panaszkodnunk, hanem e tekintetben is bele kell nyugodnunk Isten akaratába.
                            – Liguori Szent Alfonz

A rózsafüzér titkok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

 

1. Áldd meg, Urunk, a jegyespárokat egymás melletti kitartással! Add, hogy megőrízzék tisztaságukat a szentségi házasságuk létrejöttéig!
2. Adj, Urunk, hathatós segítséget a gondokkal küzdőknek!
3. Áldd meg, Urunk, betegeinket és add meg nekik a gyógyulás ajándékát!
4. Segítsd meg, Urunk, azokat, akik párjukat keresik, hogy egymásra találjanak!
5. Áldd meg, Urunk, neked tetsző imaszándékainkat!