Aki nem az igazság szerint cselekszik, nem Istentől való, de az sem, aki nem szereti testvérét. 

                                                        – János első levele 3, 10

    Ma este falvainkért, városainkért, valamint a köztisztviselők és hivatalnokok becsületes munkájáért imádkozunk.

A rózsafüzér titkok a Világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Növeld, Urunk, a keresztelők számát nemzetünk körében!
2. Áldd meg, Urunk, mindazokat, akik munkájukkal, becsületességükkel szolgálják embertársaikat!
3. Add, Urunk, hogy békességben éljünk más nemzetekkel, a kölcsönös megbecsülés jegyében!
4. Áldd meg, Urunk, jóra való törekvéseinket!
5. Áldd meg, Urunk, neked tetsző imaszándékainkat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…