Ma este, 2018.12.24-én este 19 órától szabad imában fogalmazzuk meg Karácsonyi imaszándékainkat! Tartsatok velünk az imában! Az Imalánc közösség decemberi imaszándékainak imaestje 19 órától a kolozsvári Szent Péter és Pál plébániatemplomban.

   Kegyelmekben gazdag, áldott, békés Karácsonyt!

Legyünk egy kicsivel jobbak, legyen egy kicsivel nagyobb a hitünk, legyen egy kicsivel erősebb a reményünk és egy kicsivel ráfigyelőbb a szeretetünk, mert nemsokára egy kicsivel több lesz közöttünk.

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szűz Mária Égi Édesanyánk, Szent Mihály arkangyal, Szent István király, Szent László király, Szent Imre herceg, Árpádház-i Szent Erzsébet, Boldog Batthyány-Strattman László, Boldog Scheffler János püspök atya, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök atya, Boldog IV. Károly, Boldog Salkaházi Sára, Isten szolgája Márton Áron püspök, vigyétek imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztus elé:
Hiszekegy…, Miatyánk…
Üdvözlégy… – Aki a hitünket növelje,
Üdvözlégy… – Aki reményünket erősítse,
Üdvözlégy… – Aki szeretetünket tökéletesítse. Dicsőség…

Uram, az első tized rózsafüzért a következő szándékra imádkozzuk:
Áldd meg Urunk az édesanyákat, hogy önfeláldozásuk, cselekedeteik és munkájuk által váljanak a család szeretetközpontjává!
Miatyánk… , tíz Üdvözlégy… – Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Dicsőség…

Uram, a második tized rózsafüzért a következő szándékra imádkozzuk:
Áldd meg Urunk a családapákat, adj nekik munkát, hogy előteremthessék családjuk mindennapi kenyerét! Tedd őket fiaik példaképévé!
Miatyánk… , tíz Üdvözlégy… – Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Dicsőség…

Uram, a harmadik tized rózsafüzért a következő szándékra imádkozzuk:
Áldd meg Urunk gyermekeinket, tartsd meg őket hitben, reményben, szeretetben, erkölcsös viselkedésben és a szülők iránti tiszteletben!
Miatyánk… , tíz Üdvözlégy… – Akit te Szent Szűz a Világra szültél. Dicsőség…

Uram, a negyedik tized rózsafüzért a következő szándékra imádkozzuk:
Gyógyítsd meg Urunk beteg testvéreinket! Add áldásodat családjainkra, hogy a béke és a szeretet uralkodjon otthonainkban!
Miatyánk… , tíz Üdvözlégy… – Akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Dicsőség…

Uram, az ötödik tized rózsafüzért a következő szándékra imádkozzuk:
Fogadd Urunk alázattal elődbe vitt kéréseinket! Add Urunk, hogy Te, Kisdedként beleszülessél a mi családjainkba és oda a Te Békédet hozd el!
Miatyánk… , tíz Üdvözlégy… – Akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Dicsőség…

Könyörögjünk! Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket. Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt, hogy a Tőled nyert szeretettel szolgálhassuk környezetünket, hazánkat. Krisztus, a mi Urunk álalt. Ámen.

Uram hallgasd meg könyörgésünket. És a mi kiáltásaink jussanak Elődbe. Uram add áldásodat, családjainkra, szeretteinkre, rokonainkra, jótevőinkre és tanítóinkra. Áldd meg mindazokat akik velünk együtt imádkoztak. Áldd meg kisközösségeinket, plébániaközösségeinket, településeinket. Magyarok Nagyasszonya, Csíksomlyói Szűzanya, oltalmazd a Kárpát-medencét. Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…