Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas minden pihenés, mely Nélküled van.
                             – Aquinói Szent Tamás

   A rózsafüzér titkok a Világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Segítsd, Urunk, fiataljainkat, hogy Szent Cecília példájára tiszta szívvel megőrízzék hitüket!
2. Add, hogy a felnövekvő nemzedék fontosnak tartsa az isteni igazságokért síkraszállni!
3. Mélyítsd el az ifjúság szívében azaz erkölcsös élet utáni vágyat!
4. Add, hogy az általad egymásnak rendeltek felismerjék és örömmel teljesítsék isteni terveidet.
5. Áldd meg, Urunk neked tetsző szándékainkat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…