A hit tehát, melyről beszélek, a következő: higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék s megsemmisüljön.
                                           –Szent István király 

A rózsafüzér titkok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. A szándékok erre az alkalomra a következők:

1. Add, hogy nemzetünk tagjai ragaszkodjanak hitükhöz, őrízzék meg és adják tovább hagyomanyainkat!
2. Adj tiszta erkölcsű gondolatokat a fiatalok szívébe!
3. Add, hogy a Te példádat követve, szeressük és becsüljük meg a munkát!
4. Fogadd el, Urunk, hálánkat nemzetünkért!
5. Áldd meg, Urunk, neked tetsző szándékainkat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…