Gondolatainkat nemcsak akkor kell Istenre irányítanunk, amikor belefogunk az imádkozásba, hanem az Isten utáni vágyakozásunkat és a reá való emlékezésünket is kapcsoljuk bele mindennapi teendőink végzésébe: a szegények gyámolításába, egyéb gondjainkba és üdvös jótékonykodásainkba.
                                       – Aranyszájú Szent János

   A rózsafüzér titkok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Újítsd meg, Urunk, Nemzetünket hitben, becsületben, erkölcsben és a szeretet gyakorlásában! Ments meg minket Urunk a háború veszedelmétől!
2. Add, Urunk, hogy a Mária Út töltse be a Kárpát-medence lélekegyesítő szerepét! Áldd meg, Urunk, a rajta zarándoklókat!
3. Áldd meg, Urunk, a Mária kegyhelyeket a Kárpát-medencében! A Magyarok Nagyasszonya őrízze meg családjainkat minden veszedelemtől!
4. Add, Urunk, hogy a Márton Áron püspök életéről készítendő film, a „Zord idők csillaga”, mielőbb megvalósulhasson!
5. Áldd meg, Urunk, alázattal elődbe hozott imaszándékainkat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…