Üldöztetéseket kell elszenvednetek; lehet, hogy gúnyolni és sárral fognak dobálni; lehet, hogy hála és elismerés helyett hálátlanság lesz a fizetségtek.

De a szent hivatalunkkal járó kötelességek teljesítésétől nem riaszthat vissza sem a börtön, sem emberi tekintetek. Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában az üldöztetés és börtön nem szégyen, hanem dicsőség. Krisztus követségében jártok, induljatok hát bátran, fölemelt fejjel és elszánt lélekkel. Legyetek az igazság védői és a szeretet apostolai.
                           – Márton Áron püspök

   A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, Ferenc pápánkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, hogy az igehirdetésük által közelebb kerüljünk Hozzád!
2. Add, Urunk, hogy ha családunkban valamelyik gyermekben meglátjuk a papi vagy szerzetesi hivatás csíráját, ápoljuk ezt és vezessük őt Tehozzád!
3. Adj, Urunk, családapai és családanyai hivatásokat a Kárpát-medencébe, hogy jó apaként a mindennapi kenyeret és jó anyaként a mindennapi szeretetet tudjuk a családunkba hozni!
4. Áldd meg, Urunk, a tanítókat és tanárokat, hogy Márton Áron püspök atya szellemiségéhez híven, neveljék a gyermekeket úgy a tudásra, mint az erkölcsös életre!
5. Fogadd, Urunk, alázattal elődbe hozott kéréseinket

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…