A lelki élet eszközeivel: az elmélkedéssel, az erények hősi gyakorlásával, imával és böjttel, önmegtagadással és a fele­baráti szeretet csodáival; mint a kereszt szerelmesei: némán, csendben, ismeretlenül ostromoljuk az eget, hogy kiesdjük a bűnösök számára a megtérés kegyelmét, a szükséges égi segít­séget pedig azok számára, akik az Úr szőlőjében viselik a napok hevét, terhét.
                                                              – Márton Áron püspök

A rózsafüzér titkok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek tit­kai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Adj, Urunk, munkabírást papjainknak, lelkipásztoraink­nak és szerzeteseinknek, hogy ne lankadjanak az Általad meg­áldott és megszentelt munkában!
2. Áldd meg, Urunk, Márton Áron püspök és Mindszenty József bíboros emlékét! Add, hogy őket mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanításukat megszívleljük és kövessük!
3. Áldd meg, Urunk, a gyermekek előkészületeit a kará­csonyi iskolai és betlehemes előadásokra! Áldd meg minda­zokat akik tanításukkal, felkészítésükkel foglalkoznak!
4. Szent Miklós püspök közbenjárására hálát adunk, Urunk, hogy idén is megörvendeztethetjük gyermekeinket! Add, hogy gyakrabban gyakoroljuk az adakozást!
5. Hallgasd meg, Urunk, alázattal elődbe hozott imaszándéka­inkat!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…