Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.

Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod.
                                                 – Szent István király intelmei Imre herceghez

A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, paptestvéreink fáradozásait, hogy igehirdetésük és szolgálatuk által ébredjünk rá keresztény küldetésünkre!
2. Adj Urunk, papi, lelkipásztori és szerzetesi hivatásokat, hogy Neked szentelt életük által, világosságot hozzanak mindennapi életünkbe!
3. Adj, Urunk, tanítói és nevelői hivatásokat a Kárpát-medencébe, amint Szent Imre hercegnek megadtad Szent Gellértet, a bölcs tanítót!
4. Szent Imre herceg közbenjárására, add meg Urunk, hogy Áron püspökünket mielőbb a szentek társaságába tisztelhessük!
5. Imádkozunk elhunyt szeretteink lelki üdvéért! Add meg, Urunk, Kádár István kolozs-monostori plébánosnak az igazak örök jutalmát!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…