Értsed meg Testvérem, ennél jobb tanácsot adni nem tudok: imádkozzál! Az Isten szeretett Fia az oltárra mindjárt leszáll, köszöntsd őt. Küldd üdvözlő szavadat az ég felé és ígérd meg, hogy ki akarsz tartani mindaddig, amíg az Úrnak tetszik, s higgyed, hogy az Isten kegyelme veled lesz és erősíteni fog, a fájdalmadat magával viszi s a megpróbáltatásokban is megenyhít és nagyobbá tesz, amíg csak az örök boldogságra meg nem értél.
                                                   – Márton Áron püspök

A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, Ferenc pápánkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, hogy az igehirdetésük és jó példájuk által közelebb kerüljünk Hozzád!
2. Add, Urunk, hogy ha családunkban valamelyik gyermekben meglátjuk a papi vagy szerzetesi hivatás csíráját, ápoljuk ezt és vezessük őt Tehozzád!
3. Adj, Urunk, családapai és családanyai hivatásokat a Kárpát-medencébe, hogy jó apaként a mindennapi kenyeret és jó anyaként a mindennapi szeretetet tudjuk a családunkba hozni!
4. Áldd meg, Urunk, a tanítókat és tanárokat, hogy Márton Áron püspök atya szellemiségéhez híven, neveljék a gyermekeket a tudásra és az erkölcsös életre!
5. Fogadd, Urunk, alázattal elődbe hozott kéréseinket!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…