Az Istennel való kapcsolat a Jézussal való közösségen keresztül él – egyedül és a saját erőnkkel nem érjük el.

Papszenteles

Papszenteles

Az Isten iránti szeretetből következik az Isten mások iránti igazságosságában és jóságában való részesedés, Isten szeretete megköveteli a vagyontól és az anyagiaktól való belső szabadságot, Isten szeretete a mások iránti felelősségben mutatkozik meg. 

                                                                      – XVI. Benedek pápa

   A rózsafüzér titkok az Örvendetes rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, a most felszentelt kispapokat és diakónusokat, hogy a Szentlélektől eltelve kezdjék el munkájukat a Te szőlődben!
2. Áldd meg, Urunk, a zarándokcsoportoknak, imacsoportoknak, rozsfüzértársulatoknak és lovagrendeknek a Te szolgálatodban kifejtett tevékenységét!
3. A Magyarok Nagyasszonyának, a Csíksomlyói Szűzanyának közbenjárására, adj Urunk, papi és szerzetesi hivatásokat a Kárpát-medencébe!
4. Áldd meg, Urunk, a tanárok, tanítók és nevelők pihenését, hogy a szünidőben testi-lelki feltőltődésben legyen részük!
5. Áldd meg és hallgasd meg, Urunk, imaszándékainkat a Te akaratod szerint!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…