Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá. 
De nincsen, aki köztetek e szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!

Kicsi-feher-templom-bucsuja

Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba a holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink, szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!
                                                      –Reményik Sándor

A rózsafüzér titkok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Add, Urunk, hogy Márton Áron püspökünket mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása példaértékű legyen minden keresztény embernek!
2. Áldd meg, Urunk, a teologián a végzős kispapokat és diakónusokat, hogy megújult erővel készüljenek az előttük álló hivatás beteljesítésére!
3. Add, Urunk, hogy állandóan megújuljunk hitünkben és az irántad való szeretetben, szeressük egyházunkat és templomainkat – az imádság házát!
4. Áldd meg, Urunk, a Csíksomlyói Búcsú zarándokait! Add, hogy igazi istenélménynek legyenek tanúi és lélekben megerősödve térjenek haza otthonaikba!
5. Hallgasd meg, Urunk, imaszándékainkat és add meg beteljesedésüket, a Te akaratod szerint!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…