A Húsvét valóságában bírjuk Isten csalhatatlan biztosítékát, hogy Krisztus a földi szenvedéseket örömre tudja fordítani és a nagy számadás napján a mi elporladt csontjainkat is életre fogja szólítani.

Zarandokok

Nézzünk bizalommal a keresztre, és vérző szívünket mutassuk fel Annak, Aki azon függött és Akinek hatalma van, hogy szomorúságunkat örömre változtassa és minket is elvezessen oda, ahol nincs többé halál, sem gyász, sem fájdalom.

                                                           –Márton Áron püspök

A rózsafüzér titkok a Dicsőséges rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, paptestvéreink fáradozásait, hogy igehirdetésük és szolgálatuk által mélyüljünk el a Húsvéti ünnep szent titkába!
2. Adj, Urunk, papi, lelkipásztori és szerzetesi hivatásokat, hogy Neked szentelt életük által, világosságot hozzanak mindennapi életünkbe!
3. Adj, Urunk, tanítói és nevelői hivatásokat a Kárpát-medencébe, hogy munkájuk által gyermekeink a becsület és a tisztesség útján járjanak!
4. Áldj meg, Urunk, minden zarándokot és zarándokcsoportot, hogy céljukat elérjék, lelkiekben pedig kerüljenek minél közelebb Hozzád!
5. Elődbe hozzuk, Urunk, kéréseinket! Legyen meg a Te akaratod a mi életünkben!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…