Ne szalasszunk el egy alkalmat sem, amikor Isten lehetőséget ad a jóra. Ne vesztegessétek az időt, tegyetek nagyon sok jót, ezt nem bánjátok meg soha sem. Egyedül a jótettek készítenek nekünk helyet ott fent az égben. Az irgalmasság tetteivel bezárjuk a pokol kapuját és megnyitjuk a mennyországét.
                                                   –Don Bosco Szent János

Szolomunkasok

A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, Márton Áron püspök emlékét! Add, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítását kövessük mindennapi életünkben!
2. Áldd meg, Urunk, szentatyánkat és püspökeinket, hogy népünknek jó pásztorai legyenek! Áldd meg papjainkat, szerzeteseinket és lelkipásztorainkat!
3. Add, Urunk, hogy a Te Békéd töltse el az egész Világot, különösen szülőföldünket! Add, hogy békében építhessük családjaink és népünk jövőjét!
4. Adj, Urunk, munkásokat aratásodba! Áldd meg paptestvéreink áldozatos munkáját, add hogy felebaráti szeretetre neveljenek minket!
5. Fogadd Urunk alázattal elődbe hozott kéréseinket! Legyen meg a Te akaratod a mi életünkben!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…