Testvérem, ennél jobb tanácsot adni nem tudok: imádkozz! Az Isten szeretett Fia az oltárra mindjárt leszáll, köszöntsd őt. Küldd üdvözlő szavadat az ég felé és ígérd meg, hogy ki akarsz tartani mindaddig, amíg az Úrnak tetszik, s hidd, hogy az Isten kegyelme veled lesz és erősíteni fog, a fájdalmadat magával viszi s a megpróbáltatásokban is megenyhít és nagyobbá tesz, amíg csak az örök boldogságra meg nem értél.

                                                          – Márton Áron püspök –

A-kereszteny-vilag-papjai

A rózsafüzér titkok a Fájdalmas rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Áldd meg, Urunk, püspökeinket, papjainkat és szerzeteseinket, hogy az igehirdetésük által közelebb kerüljünk Hozzád!
2. Add, Urunk, hogy ha családunkban valamelyik gyermekben meglátjuk a papi hivatás csíráját, ápoljuk azt és vezessük őt Tehozzád!
3. Adj, Urunk, családos hivatásokat a Kárpát-medencében, hogy jó apaként a mindennapi kenyeret és jó anyaként a szeretetet hozzuk családunkba!
4. Áldd meg, Urunk, a tanítókat és tanárokat, hogy Márton Áron püspök atya tanításához híven, neveljék gyermekeinket a tudásra és az erkölcsös életre!
5. Fogadd, Urunk, alázattal elődbe hozott kéréseinket!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…