A vállainkra nehezedő szerep nagy és felelősségteljes, de úgy becsülnek meg s az idők mérlegén annyit nyomunk, amennyi értéket magunkban, magatartásunkban, feladataink teljesítésében felmutatunk.

Csaladok-egyenek

A saját sorsunkat magunk kovácsoljuk, az élettől csak annyi kegyre számíthatunk, amennyit tőle makacs kitartással, megbonthatatlan összefogással, céltudatos és szívós munkával kikényszerítünk. A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy a szerepet vállaljuk, összefogjunk mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommal dolgozzunk és mindent megtegyünk a szent célért, azokért, akik utánunk következnek.
                                                                                         – Márton Áron püspök

A rózsafüzér titkok a Világosság rózsafüzér tizedeinek titkai. Az imaszándékok erre az alkalomra a következők:

1. Adj, Urunk, munkabírást papjainknak, lelkipásztorainknak és szerzeteseinknek, hogy ne lankadjanak az Általad megáldott és megszentelt munkában!
2. Áldd meg, Urunk, Ferenc pápánkat, György érsekünket, József püspökünket, szerzeteseinket és papjainkat jó egészséggel ebben az Új Évben!
3. Virágoztasd fel, Urunk, a hitet, a reményt és a szeretetet a Kárpát-medencében, hogy benned bízva és remélve tervezzük meg jövőnket!
4. Áldd meg, Urunk, a családokat és a családos hivatásra készülő fiatalokat, oltalmazza őket a mi Égi Édesanyánk, a Magyarok Nagyasszonya, a Csíksomlyói Szűzanya!
5. Hallgasd meg, Urunk, kéréseinket, melyeket alázattal viszünk elődbe!

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…