14. január, 2019Igehirdetések No comments

   Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten (országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

   Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt.

   Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is
mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.

                                                          Márk Evangéliuma 1, 14-20

   János esetében az “átadás” kifejezés Jézus szenvedésére és halálára utaló kifejezés. János elfogatása már előrejelzi Jézus későbbi sorsát. Jézus visszatér Galileába, ahol igehirdetését jobban fogadták. Az örömhír Istentől származik és Isten tevékenységét tartalmazza. Jézus igehirdtésének kezdetekor összefoglalja szavainak és tetteinek a keretét. Az “elérkezett az idő” kifejezés Isten országának az eljövetelét jelenti. Ez elsősorban Isten bírói hatalmának a megnyilvánulását jelenti. Jézus megtérésre való felhívása János megtérést sürgető igehirdetésére emlékeztet.

   Az első négy apostolnak a meghívása nagyon spontánul történik. Itt nincs kitérés a lelki érlelődésükre, diszponáltásgukra. Jézus a kezdeményező. A korabeli tanítványok keresték fel a mesterüket és kérték fel őket tanításra. Jézus az, aki felkeresi a jövendőbeli apostolokat. Az sem elhanyagolható tényező, hogy mindegyiket külön ismeri. Először András kap meghívást, ő hívja meg Pétert, utána a Zebedeus fivérek lépnek a színre. Külön halászati cégjük volt, hiszen saját hálójuk és munkásaik voltak. Ezt a virágzó foglalkozást hagyták el Jézus kedvéért. Jézus követése áldozatokat követel. A meghívott gyakran el kell hagyja a biztos megélhetését és követnie kell azt, akinek nincs hová lehajtania a fejét.

   Valószínű művelt halászokról van szó. Az a feltételezés, hogy tudatlan halászok voltak nem állja meg a helyét. Ismerték az írásokat, és tudtak írni és olvasni. Az emberhalászok metafóra az új hivatásukat jelöli meg. Eddig csak halakat fogtak, a tenger világában éltek, most kitágult számukra a világ horizontja, hivatásuk széleskörű tevékenységet jelent. Ezentúl nem egy jól meghatározott foglalkozás körül forog az életük, hanem egy tágabb távlat nyílik meg számukra.

   Életük első szakasza lezárult. Most már az isteni Mester iskolájába kerülnek. Megtanulják az illatos mezők liliomának a hasonlatát, a példabeszédek jelentését, kimozdulnak saját korlátolt világukból. Új lehetőségek nyílnak meg számukra. Nem a szokásos halászattal járó fogásokkal működnek, hanem Jézus Lelkének segítségével. Küldetésükben olyan személyeket szólítanak meg, akik korábban nem ismerték életük célját. Jézus segítségével minden élet új értelmet kap. Már nem az emberi okoskodás és tervezgetés hatása alatt élnek, hanem az isteni mester példájának és szavainak a hatása alatt.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…