8. szeptember, 2018Igehirdetések Velünk az Isten bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

   Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája:

   Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei, Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király.

   Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején.

   A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.

   Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől.”

   Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:

  Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.”

                                                             Máté Evangéliuma 1,1-16.18-23

   Jézus nemzetségtáblája összefoglalja az ószövetség történelmét és gondolkodását. A háttárben az a gondolat található, hogy ha meg akarod ismerni Jézust, akkor előbb az ószövetséget kell ismerened. A szokásos nemzetségtábláktól eltér akkor, amikor női személyeket is említ. Ezek a személyek fontos szerepet játszottak Izrael történelmében.

   Jézus születése különös módon történt. József álmában értesül Mária szűzi foganásáról. Nem akarja megszégyeníteni, illetve a törvény szerint kivégeztetni, hanem titokban akarja elküldeni. Az álomban az Úr angyala tisztázza jegyesének az állapotát. Az ószövetségi József is álmokon keresztül fejti meg a különböző rejtélyeket. Isten a kiválasztottainak álmokon keresztül üzen. A szűzi foganás a Szentlélek közreműködésével történt.

   A névadásban fontos szempont a születendő gyermek küldetése. A konkrét történelmi fogságot a hűtlenség, a bűn következményeként értelmezték. Emmánuelnek az lesz a szerepe, hogy a népet kiszabadítsa a bűn rabságából. Már a születése elején igen fontos dolgok tisztázódnak. Jézus nem egy politikai felszabadító, hanem Isten Felkentje. Küldetése nem politikai, hanem erkölcsi.

   Az Emmanuel név utal a korábbi szövetségre: “Én leszek a ti Istenetek, ti pedig az én népem lesztek” (Jer 11, 4c), valamint Isten jelenlétének a konkrét megjelölése. Máté evangélista az első, aki az Úr jelenlétét összekapcsolja egy konkrét személlyel.

   Isten már nem csodálatos fényességben lakozik, hanem az elesett emberiséghez megy, megtestesül és ezáltal kiszolgáltatja magát teremtményeinek. A szent a bűnösök közé jön, hogy megkeresse az elveszettet, felemelje a bűnöst. Küldetése nem az aratáshoz hasonlít, hanem inkább a gyűjtéshez. Egybe akarja gyűjteni az egész emberiséget. Ezt a küldetést kapja és folytatja az Egyház. Krisztus kifejezett szándéka, hogy legyünk egyek. Ezt az egységet akarja elkerülni a Diabolosz (a sátán) és akolitusai.

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…