12. június, 2018Igehirdetések No comments

   Jézus így tanított a hegyi beszédben:

   „Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.

   Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!”

                                                       Máté Evangéliuma 5,13-16

   Jézus nagyon energikusan kezdte el a missziós útját. Rengetegen megtértek és meggyógyultak szavainak és cselekedeteinek a hatására. A hegyi beszéde után a tanítványokhoz fordult. A só és a világosság metafóráit használta fel beszédében. A só nagyon fontos konyhai fűszer, a világosság, a fény a lét nagyon fontos elemei közé tartozik.

   A tanítványok hite és munkássága olyan hatással kell legyen az emberekre, mint a sónak az ételre. A sót csak addig használj’k, amíg nem veszti el az ízét. Az apostoloknak is ügyelniük kell arra, hogy amíg hirdetik az evangéliumot ne váljanak méltatlanná.

   Ma az Egyház nagyon sok kihívással kell szembenézzen. Új korszak előtt áll. Az emberek életében újabb problémák keletkeznek. A munkanélküliség, a nemi egyenlőség, a vándorlások. Csakis a Szentlélek segítségével tud bölcs válaszokat adni az új kihívásokra.

   Az Egyházban a Szentlélek úgy működik, mint a világ világossága. A lelki sötétségben és az erőszaktól beárnyékolt világban Ő mutatja meg a helyes irányt. Ma az emberekből hiányzik a céltudatosság. Sokat dolgoznak, sokat terveznek, sokat akarnak keresni, de nem látnak egy igazi célt. Az Egyház ebben tudja segíteni az embereket. Értelmet kínál fel életüknek, célirányosságot ad az tékozló fiúknak.

   Isten haza várja elveszett fiait. Olyan otthonra találhatnak Nála, amelyet semmilyen intézmény, vállalat nem tud helyettesíteni. Milyen tagja vagyok ennek az Egyháznak? Mennyire tudatosítottam magamban azt, hogy kiválasztott vagyok, és nem csak meghívott? Milyen konkrét célokat tűztem ki magamnak? Ha eddig nem sikerült semmit napi rendre tűznöm, akkor kérem-e a Szentlélek megvilágító kegyelmét?

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…