2. március, 2018Igehirdetések No comments

   Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek;

    „Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó-gödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: »A fiamat csak megbecsülik!« Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: »Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!« Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték.

   Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?”

   Ezt válaszolták: „Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést.” Jézus így folytatta: „Nem olvastátok soha az írásokban: »A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!«

   Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét.”

   A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.

                                                                Máté Evangéliuma 21, 33-43.45-46

   Az ószövetségben Isten minden tőle telhetőt megtett, hogy magához édesgesse a választott népet, Izraelt. Izajás próféta jövendölése szerint az Úr ültette és gondozta a szőlőst, de az vadtermést hozott. Más lehetősége nem maradt, mint újratelepíteni a szőlőst.

   Jézus a példabeszédben szereplő örökös. A szolgák a próféták, akik mindig figyelmeztették a népet a megtérésre. Amikor a nép mellőzte a próféta figyelmeztetését, akkor katasztrófákat és háborúkat kellett elviselnie. Izraelben a tett-következmény rendszer működött. Leegyszerűsítve, a nép úgy vélte, hogy Isten a bűneik miatt bűnteti, amikor betegségek és szerencsétlenségek érik.

   Jézus azonban a felelősség személyes voltát emeli ki. Nem a nép okozza a bajt, hanem a vezetőség. A példabeszéd a főpapokról és a farizeusokról szólt, akik elutasították Izrael jogos örökösét.

   Isten nem szüntette meg a régi szövetséget, hanem újjal tökéletesítette azt. Az Egyház lett Isten új szőlőse. Jézus új népet szerzett Istennek. Azokból az emberekből alakult ki, akik a mennyei Atya akaratát követik. A szőlőst nem akarják lerombolni, hanem az Atya akarata szerint akarják gondozni. A keresztség által minket is Isten szőlősébe ültettek. Ha Isten akaratát követjük, akkor bőséges termést tudunk hozni. Másképpen, ahogyan Jézus jövendölte: “Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég.” (Jn 15, 6)

T. Ráduly István Zsolt, Kőhalom

 

Keresés a honlapon…
Olvass tovább…